Manipulace s obědy

Výdej obědů

výdejní doba pro žáky a cizí strávníky 11:00 hod. – 14:00 hod.
výdej do jídlonosiče 10:45 hod. – 11:00 hod.

Objednání a odhlášení obědů

Obědy je možné objednat a odhlásit vždy nejpozději den dopředu do 14:00 hod.

Pro objednání a odhlašování na terminálu v ŠJ potřebují strávníci čip (nebo ISIC kartu) a pro objednávky přes internet na webových stránkách nebo přes mobilní aplikaci potřebují přihlašovací údaje.

V případě prvního dne nemoci lze zcela výjimečně odhlásit žáka ze stravování telefonicky nebo e-mailem do 7:00 hod. příslušného dne. Když oběd v první den nemoci nestihnete odhlásit včas, můžete jej vyzvednout do jídlonosiče od 10:45 do 11:00 hod v jídelně.

 

Úhrada stravného

Oběd je možné objednat pouze, pokud má strávník dostatečné konto. Stravné se hradí zálohově. Strávníci většinou platí měsíčně trvalým příkazem z účtu.