Manipulace s obědy

Objednávání obědů

Každý den vaří jídelna tři různá jídla.

Strávníci mají předvolen oběd 1. a nejpozději den předem si mohou zvolit oběd 2 nebo 3.

Změny se provádějí buď v terminálu nebo ve snímači, oba jsou umístěny u hlavního vchodu a nově i po internetu .

Strávníci se přihlašují ke stravování na nový měsíc platbou z účtu, nebo platbou v hotovosti v kanceláři ŠJ.

Platba musí být provedena koncem měsíce na měsíc následující.

 

Odhlášení obědů

Pokud se strávník z důvodu nemoci apod. ze stravování odhlašuje, je nutno tuto skutečnost nahlásit nejpozději den předem do 14.00 hod.